Komunikat

Informujemy, że wnioski o wpis do Rejestru Bazy Danych Odpadowych  (BDO) składają podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701 z póź. zm.).  Zgodnie z tym artykułem, decydujące znaczenie dla stwierdzenia czy firma powinna złożyć wniosek ma obszar i zakres prowadzonej działalności. Wpis do Rejestru dokonuje Marszałek Województwa Podlaskiego. Wszelkie pytania w sprawie  Rejestru Bazy Danych Odpadowych (BDO), należy kierować bezpośrednio do: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, tel. 85 66 54 549.

Zastępca naczelnika

Halina Brulińska