Urząd Miasta Zambrów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Czerwonym Borze

Adres

ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
Wydział Gospodarki Komunalnej
Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, pokój 235.

Kontakt

tel. (86) 271 22 10 wew. 27
Wioleta Klimowicz e-mail: w.klimowicz@zambrow.pl
Sylwia Modzelewska e-mail: s.baczewska@zambrow.pl


Adres

ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów

Kontakt

tel. 86 271 27 00
e-mail: sekretariat@pgkzambrow.pl
www: www.pgkzambrow.pl


Adres

ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów

Kontakt

tel. 86 224 40 67
e-mail: zpiuo@pgkzambrow.pl
www: www.pgkzambrow.pl