Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PRZYPOMINAMY!

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualne konta bankowe przydzielone dla każdej nieruchomości.