Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych

PRZYPOMNIENIE:

Odpady komunalne powstające w gospodarstwie domowym należy zbierać z podziałem na następujące frakcje;