Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

PRZYPOMNIENIE:

PAMIĘTAJ! Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne.